Om toekomstige verstoppingen te voorkomen, kunt u regelmatig preventief onderhoud uitvoeren door bijvoorbeeld zeefjes of roosters over afvoerputjes te plaatsen en geen vet- of etensresten door de gootsteen of toilet weg te spoelen.